Råd & stöd

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Råd & stöd för dig som anhörig

Råd & stöd för dig som patient

Varningstecken
och symtom

Skriv ut eller ladda
ner som pdf

Nyttiga länkar
till information och stöd

Sammanställa ett skriftligt förhandsbesked

Anhörig

Patient

Länkar

Anhörigas riksförbund

Anhörigas riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

www.anhorigasriksforbund.se

Livlinan

En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

www.livlinan.org

Nationella hjälplinjen – kostnadsfri psykologisk hjälp

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Ring: 020-22 00 60.

www.hjalplinjen.se

Webbplatsen Psykiatristöd

Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.

www.psykiatristod.se

Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

www.schizofreniforbundet.se

Vårdguiden om psykisk ohälsa

Att vara närstående: www.1177.se

Vård och hjälp: www.1177.se