Vetenskapen säger

Psykossjukdomar

Vid debut av psykossjukdom eller schizofreni påverkas flera av hjärnans funktioner. En viktig del är de negativa effekterna på den kognitiva förmågan.

Kognitiv förmåga är sådant som minnesförmåga, problemlösning och allmänförståelse – man får t.ex. svårt att föra en diskussion, läsa en bok, tänka logiskt eller att göra flera saker samtidigt s.k. ”multitasking”.

Denna förändring blir vid schizofreni ofta ganska permanent efter insjuknandet men man kan träna upp förmågan och genom olika strategier bli välfungerande ändå. Vid enstaka psykoshändelser kan förändringarna försvinna och man kan fungera som vanligt igen men det är förstås individuellt och hänger troligtvis ihop med hur väl man fungerade innan man blev sjuk. Det finns en ganska klar bild inom vetenskapen att om man får återkommande återfall så minskar möjligheterna att återfå en bra funktionsförmåga senare i livet.

Anpassad av Otsuka Pharma Scandinavia efter Lieberman JA et al. Biol Psychiatry 2001;50(11):884-897 och Lewis DA, Lieberman JA. Neuron 2000;28(2):325-334

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

För anhörig och patient

Läkemedel, terapi & stöd

Psykiatrikerna

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Vid behandling av schizofreni under 1 år med samma läkemedel

var det 6 gånger fler återinsjuknanden om man fick läkemedlet som tablett jämfört med som långverkande injektion (33% vs 5%).

Subotnik et al. JAMA Psychiatry 2015; 72(8): 822-829.

Att sluta ta sin medicin