Vetenskapen säger

Psykossjukdomar

Vid debut av psykossjukdom eller schizofreni påverkas flera av hjärnans funktioner. En viktig del är de negativa effekterna på den kognitiva förmågan.

Kognitiv förmåga är sådant som minnesförmåga, problemlösning och allmänförståelse – man får t.ex. svårt att föra en diskussion, läsa en bok, tänka logiskt eller att göra flera saker samtidigt s.k. ”multitasking”.

Denna förändring blir vid schizofreni ofta ganska permanent efter insjuknandet men man kan träna upp förmågan och genom olika strategier bli välfungerande ändå. Vid enstaka psykoshändelser kan förändringarna försvinna och man kan fungera som vanligt igen men det är förstås individuellt och hänger troligtvis ihop med hur väl man fungerade innan man blev sjuk. Det finns en ganska klar bild inom vetenskapen att om man får återkommande återfall så minskar möjligheterna att återfå en bra funktionsförmåga senare i livet.

Om behandling

Artiklar & Information

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

För anhörig och patient

Läkemedel, terapi & stöd

Psykiatrikerna

AKTUELL INFORMATION

Det sker hela tiden nya förändringar både inom forskning och behandling av psykossjukdomar. Här hittar du intressanta artiklar inom området.

Vid behandling av schizofreni under 1 år med samma läkemedel

var det 6 gånger fler återinsjuknanden om man fick läkemedlet som tablett jämfört med som långverkande injektion.

Subotnik KL. JAMA Psychiatry 2015; 72(8): 822-829.

Hur lever andra med psykossjukdom?