Återfall

Anhörig

Det kan vara mycket uppskakande att vara med om ett återfall. Bästa sättet att förebygga detta är att se till att personen med psykossjukdom tar sin medicin. Genom att vara uppmärksam på förändringar i din närståendes beteende är du förberedd på ett möjligt återfall.

Lär dig att känna igen de speciella tecken och symtom som visar att en kris är nära så att du är beredd att ge extra stöd. Signalerna är ofta detsamma som fick dig att söka hjälp för din närstående första gången. Varje individ är unik, men några vanliga varningstecken är:

 • Lynnighet
 • Deprimerad eller extremt orolig
 • Gråter väldigt mycket, skrattar utan anledning
 • Hör röster, blir ovanligt känslig för ljud eller ljus
 • Förlorar sinnet för humor
 • Blir extremt aktiv eller passiv
 • Sover väldigt mycket eller knappast alls
 • Undviker sociala situationer, slutar med aktiviteter, vägrar gå ut, låter relationer försämras
 • Säger irrationella eller opassande saker, använder konstiga ord eller kommer med meningslösa påståenden
 • Intar konstiga kroppsställningar
 • Stirrar ihållande
 • Har på sig bisarra kläder, sköter den personliga hygienen dåligt

FÖRHINDRA ÅTERFALL

Det är viktigt att komma ihåg att det bästa sättet att förhindra återfall är att personen med psykossjukdom tar sin medicin. Om hon eller han vägrar, försök att reda ut vad det beror på. Om det beror på att behandlingen inte fungerar eller olika biverkningar kan en möjlighet vara att byta medicin. En vanlig anledning till återfall efter en framgångsrik behandling är att personen slutar ta sin medicin på rätt sätt.

För anhörig och patient

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Stöd & Vägledning

Psykiatrikerna

Läkemedel, terapi & stöd

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Psykossjukdom kan behandlas!

Med rätt stöd och medicinering lever de flesta ett fortsatt bra liv med sin sjukdom.

På väg mot en ny vardag?