Sjukdomen

Att få diagnosen psykossjukdom är en svår situation för en människa att greppa och det kaos, den villrådighet och oro som man då drabbas av blir svår att hantera om man inte får hjälp, stöd och kunskap.

Vi vet dock att genom rätt insatser kan denna situation klart förbättras. Det är mycket som kanske inte blir som det var men det betyder inte att det inte finns möjligheter och hopp – det går att bygga upp en bra tillvaro igen, att ha målsättningar, att klara sin skola eller sitt jobb samt att återknyta till sina vänner, kompisar eller andra personer i sin närhet.

HJÄLP FINNS ATT FÅ

Vår kunskap om psykossjukdomar visar att familj och/eller goda sociala kontakter starkt ökar möjligheterna att klara de utmaningar som sjukdomen innebär och bidrar till att man kan få ett bra liv. Det är viktigt att snabbt söka hjälp när man mår dåligt. Familj, vänner eller en person i din omgivning som du litar på kan här vara till stor hjälp innan du knutit goda kontakter med sjukvården och vårdpersonalen som kommer att bli viktiga i din framtida behandling. Mycket av den kunskap och stöd som du behöver får du från dina kontaktpersoner inom sjukvården – samordnare (case manager, CM) psykolog, kurator, sjuksköterskor, skötare och läkare (psykiater).

Vill du fördjupa dina kunskaper så kan du läsa mer kring den vanligaste formen av psykossjukdom som kallas schizofreni och behandlingsinsatserna kan du gå  till Socialstyrelsens rekommendationer.

Att leva med psykossjukdom/schizofreni är inte lätt men man kan göra resan betydligt mindre besvärlig genom tillit, samförstånd och kunskap.

För anhörig och patient

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Läkemedel, terapi & stöd

Psykiatrikerna

För anhörig och patient

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Psykossjukdom kan behandlas!

Med rätt stöd och medicinering lever de flesta ett fortsatt bra liv med sin sjukdom.

Har någon i din närhet drabbats av psykossjukdom?

Stöd till alla vars liv är påverkade av psykossjukdomen schizofreni