Dina resurser

Patient

Resurser är viktiga för att hantera svårigheter. Den största resursen är du själv - vad du kan göra, våga tillåta dig att göra men också våga lyssna på andra.

Din andra resurs är dina nära och kära i din omgivning. Människor som vill dig väl och som du litar på. Det bedrägliga med psykossjukdom är att man ibland utsätts för tankar som sår tvivel att dessa personer plötsligt vill dig ont. Dessa tankar kallas vanföreställningar eller ”röster” och kan försvåra din behandling och rehabilitering. Det är viktigt att detta får behandling av sjukvården.

TA HJÄLP AV SJUKVÅRDEN

Sjukvården är din tredje resurs då de är proffs på den sjukdom du har och har både utbildning och erfarenhet i att hantera den. De är vana vid att patienter har dessa tankar och vet hur du ska få hjälp med det. Prata med din case manager som är din länk in till sjukvården. Han eller hon kan se till att du får träffa läkare och få övrig hjälp såsom terapi, stöd, hjälp med skola eller arbetsträning.

Om du nyligen fått diagnosen schizofreni och undrar mer över hur det fungerar kan du läsa artikeln ”Om schizofreni” där bl.a. psykologen Lennart Lundin på ett bra sätt beskriver sjukdomen och mycket annat runtomkring.

Läkemedel, terapi & stöd

Vad vetenskapen säger

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Länkar om psykisk ohälsa

För anhörig och patient

Psykiatrikerna

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Personer med psykossjukdom kan uträtta stora ting!

Se på Nobelpristagaren John Nash, jazz-trumpetaren Tom Harrell eller Fleetwood Mac-gitarristen Peter Green.

Vad säger vetenskapen?

Läs om hur hjärnans funktioner påverkas