Om behandling

Videos

Psykossjukdomar måste behandlas av sjukvården för att man ska kunna få en bra och fungerande vardag. Behandlingen består idag av läkemedel, olika former av terapi, stödjande samtal och utbildning kring sjukdom och behandling.

Möt läkare och sjuksköterskor som dagligen arbetar med behandling av psykossjukdomar. Här berättar de om sina tankar och upplevelser utifrån sitt perspektiv.

AKTUELLA VIDEOS

Artiklar & information

Marcus Sandborg

För anhörig och patient

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Läkemedel, terapi & stöd

Psykiatrikerna

Stöd & Vägledning

AKTUELL INFORMATION

Det sker hela tiden nya förändringar både inom forskning och behandling av psykossjukdomar. Här hittar du intressanta artiklar inom området.

Psykossjukdom kan behandlas!

Med rätt stöd och medicinering lever de flesta ett fortsatt bra liv med sin sjukdom.

Hur lever andra med psykossjukdom?

Se personliga livsberättelser