Symtom vid Schizofreni

Psykossjukdomar

Symtom vid schizofreni

Psykossjukdom är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som ger en förändrad verklighetsuppfattning. Den vanligaste av psykossjukdomarna är schizofreni. Det är vanligt med svåra symtom vid schizofreni.

Schizofreni är den psykossjukdom som har undersökts mest av vetenskapen. Schizofreni kan troligen orsakas av både arv och miljö. Psykossymtom av varierande svårighetsgrad förekommer vid alla psykossjukdomar.

Vanliga symtom vid schizofreni i en tidig fas av sjukdomen kan vara:

 • Socialt tillbakadragande och förändrat beteende i skolan eller på arbetet
 • Färre dagliga aktiviteter
 • Konstiga och underliga tankar
 • Minskad förmåga till koncentration och uppmärksamhet
 • Minskad motivation och förmåga till initiativ (“drive”)
 • Depressiv stämning
 • Sömnstörningar
 • Ångest
 • Försämrad förmåga att etablera och behålla relationer
 • Misstänksamhet
 • Irritabilitet

Symtombilden kan sedan förändras och ytterligare (svårare) psykossymtom kan uppträda såsom:

 • Overklighetskänsla
 • Vanföreställningar
 • Omotiverad rädsla
 • Hallucinationer (inbillade syner, lukter, röster)
 • Aggressivitet
 • Paranoida tankar

Det är vanligt med svåra symtom vid schizofreni. Schizofreni kan uppkomma nästan när som helst i livet men det är vanligast att symtomen först visar sig mellan 15 och drygt 30 års ålder. Män tenderar att utveckla symtom i de sena tonåren eller tidigt i 20-årsåldern och kvinnor i 20-årsåldern eller tidigt i 30-årsåldern.

TRE KATEGORIER

Det kan vara extra svårt att känna igen symtomen om insjuknandet sker under tonåren eftersom förändringar i beteendet är vanliga i den åldern. Symtom vid schizofreni påverkar hur man tänker, känner och beter sig.

Läkarna delar in symtomen i tre kategorier:

Positiva symtom – som att se, höra, lukta eller smaka saker som inte finns (hallucinationer) och vanföreställningar av t.ex. telepatisk, religiös eller övernaturlig art eller i form av förföljelsemani, storhetsidéer eller rymdfantasier. De kallas så för att man har för mycket upplevelser. Saker som inte finns.

Negativa symtom – som att bli likgiltig, sakna initiativförmåga eller vara känslomässigt avtrubbad, dra sig undan från anhöriga och vänner, få ändrade sömnvanor eller att bli folkskygg. De kallas så för att man saknar upplevelser man borde ha.

Kognitiva symtom – som svårigheter att uppfatta och komma ihåg ett samtal. Inlärningsproblem och svårt att läsa eller se på TV.

Personer kan ha olika kombinationer av positiva, negativa och kognitiva symtom. Tabellen nedan innehåller symtom som läkarna hänvisar till plus beskrivningar av hur det kan kännas att ha dem.

HUR DET KAN KÄNNAS

Här följer en mer detaljerad beskrivning av vad de olika symtomen innebär:

Positiva symtom

Vissa symtom kan få dig att känna dig ”galen”. De är lika verkliga för personen med schizofreni som de är overkliga för anhöriga och vänner. Detta kallas för hallucinationer vilket kan innebära att höra, se, smaka eller lukta någonting som inte finns i verkligheten. Den vanligaste hallucinationen är att höra röster. Vissa kan ha röster som säger elaka eller negativa saker eller som ger order. I ett tidigt skede av symtomen/sjukdomen kan patienter tycka att rösterna är betryggande och att de inte skrämmer.

Ett annat s.k. vanligt positivt symtom är vanföreställningar.Det innebär att vara övertygad om någonting som inte kan vara sant. T.ex. tro att man övervakas via TV:n, att man får signaler eller meddelande från TV:n eller radion eller att man har konstiga eller tvångsmässiga religiösa övertygelser. Det kan också kallas för att ha paranoida tankar. Att vara extremt misstänksam och ha en känsla av att andra människor gaddar ihop sig mot dig, att främlingar förföljer dig eller att man t.ex. har blivit kidnappad av utomjordningar och bortförd till en annan planet.

Negativa symtom

Vissa symtom kan få dig att känna dig likgiltig och leda till att du tappar intresset för människor och saker omkring dig. Man känner att man tappat intresset för allt omkring sig. Man känner sig tömd på energi och tycker det att svårt att t.ex. ta sig upp ur sängen eller att städa i hemmet. Man kan också vara socialt tillbakadragen. Man kan förlora intresset för sina vänner och börja föredra att vara ensam den mesta av tiden, vilket kan leda till en känsla av isolering. Koncentrationssvårigheter är vanligt. Det innebär bl.a. att man kan tycka att det är oerhört ansträngande att läsa en bok eller att titta på ett TV-program till slutet.

Det kan också kännas svårt att komma ihåg saker och/eller att lära sig nya saker. Språket kan bli utarmat och tankegången kan bli svår att följa. Man kan påbörja en mening men tystnar mitt i eftersom man glömt vad man tänkte säga från början. Det blir ansträngande att tänka igenom saker och vissa saker verkar svåra att göra.

Kognitiva symtom

Man kan få problem med minne och uppmärksamhet och man kan känna sig förvirrad eller som om man inte kan tänka klart. Det innebär att man lätt blir distraherad och t.ex.inte kan lyssna på musik eller titta på TV i mer än ett par minuter. Man får svårigheter att passa tider och det blir svårt att komma ihåg en inköpslista eller ett samtal. Det kan därför kännas som en berg- och dalbana att ha schizofreni. De ovanstående symtomen förekommer så klart i olika grader och kombinationer hos varje enskild patient. Det är värt att tänka på att om man har schizofreni kan man oftast leva ett vanligt liv, med hjälp av psykologiskt stöd, en meningsfull sysselsättning och ett socialt kontaktnät.

Hälsosamma recept

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Läkemedel, terapi & stöd

Psykiatrikerna

För anhöriga och patient

OM ÅTERFALL

Om man avslutar sin medicinska behandling av psykossjukdom, framför allt vid schizofreni, utan att diskuterat detta i samförstånd med sin läkare är det en stor risk att detta medför återfall.

Mat och motivation