Orsaker till schizofreni

Orsaker till schizofreni

Det finns olika orsaker till schizofreni och psykossjukdom vilket kan vara svårt att förstå för de som har drabbats.

Vanligt är att patienter och anhöriga har flertal frågor kring orsaker till schizofreni. Frågor som ”Vad har jag gjort för att förtjäna detta?” Svaret är ”Ingenting alls”. Schizofreni kan inte skyllas på någon. Varken på dig själv eller någon annan.

Orsaken till funktionsstörningen i hjärnan uppstår, är inte helt klarlagd. Vi vet att det i vissa delar av hjärnan hos personer med schizofreni föreligger ökad aktivitet i dopaminsystemet (dopamin är en så kallad signalsubstans) medan det i andra delar kan vara en minskad aktivitet av dopamin. Dopamin har en viktig roll för vår upplevelse och olika sinnesstämningar. Aktiviteten av dopamin (för mycket eller för lite) kan rubba balansen av de här känslorna. Det har ännu inte hittats någon fullständig förklaring eller orsak till varför denna obalans i dopaminaktivitet uppstår.

ORSAKER TILL SCHIZOFRENI

Orsaker till schizofreni beror sannolikt på en kombination av faktorer vilka kan skilja från person till person.

De här orsakerna kan vara:

  • Familjehistoria, det vill säga förekomst av schizofreni i släkten – risken att utveckla schizofreni är något större än genomsnittet om en nära anhörig har sjukdomen. Men även om båda föräldrarna har schizofreni är det ändå 60 procents chans att deras barn inte får det. Det finns således en ärftlig orsak eller faktor som påverkar risken. Risken att någon gång under sin livstid få schizofreni är ca 1%.
  • Uppväxt i innerstadsmiljö.
  • Missbruk av droger som t.ex. cannabis och amfetamin.
  • Psykiskt pressande upplevelser t.ex svår stress /livskriser /olyckshändelser.
  • Vissa infektionssjukdomar under fosterstadiet och vid förlossningen kan eventuellt påverka risken.

För anhöriga och patient

Läkemedel, terapi & stöd

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Stöd & Vägledning

Psykiatrikerna

Marcus Sandborg

AKTUELL INFORMATION

Det sker hela tiden nya förändringar både inom forskning och behandling av psykossjukdomar. Här hittar du intressanta artiklar inom området.

Psykossjukdom kan behandlas!

Med rätt stöd och medicinering lever de flesta ett fortsatt bra liv med sin sjukdom.

Hur lever andra med psykossjukdom?

Se personliga livsberättelser