Inför läkarbesöket

Anhörig

Frågor du kan ställa

Ta med dig som stöd vid läkarbesöket.
- Var kan vi få mer information om schizofreni?
- Vad kan vi göra för att hjälpa till?
- Kan ni ge oss information om vår närståendes behandling?
- Var kan vi få familjeterapi?
- Kan ni rekommendera en anhörigförening?
- Hur kan vi få reda på om vi har rätt till ekonomiskt stöd?
- Vi är utmattade. Hur kan vi få avlastning?
- Kan vi förbereda oss för en krissituation?
- Vad ska vi göra vid kris eller återfall?
- Vart ska vi vända oss vid kris eller återfall?
- Kan vi kontakta er direkt när det gäller vår närståendes behandling?


Skriv ut eller ladda ner som pdf

Patient

Frågor du kan ställa

Ta med dig som stöd vid läkarbesöket.
- Varför tror du att jag har schizofreni?
- Kan jag få en andra läkarbedömning (2nd opinion)?
- Vad händer härnäst? Behöver jag genomgå fler test?
- Bör jag remitteras till specialist?
- Kan du rekommendera några lokala stödgrupper eller webbsidor där jag kan få information?
- Vilken behandling rekommenderar du? Och varför?
- Hur kommer behandlingen hjälpa mig?
- Medför behandlingen några biverkningar?
- Vad händer om behandlingen inte fungerar?
- Vem ska jag kontakta i nödsituation?


Skriv ut eller ladda ner som pdf