Vad kan jag göra?

Mot en ny vardag

Läkemedel, terapi & stöd

Råd, tips och information

VÄLKOMMEN TILL PSYKOSSJUKDOM.NU

Information, råd & kunskap

Här hittar du nyheter, råd och kunskap om psykossjukdomar, där schizofreni är den vanligaste diagnosen samt information om dagens moderna behandling.

Vi på Otsuka och Lundbeck anser att allting hänger ihop – behandling, stöd och motivation.
Det ena fungerar inte lika bra utan det andra. Vi tror på att sätta individen och målet i ett helhetsperspektiv.

Med ökad kunskap och förståelse om hur andra personer lever och hanterar sin psykossjukdom kan man förbättra sin vardag och få ett så normalt liv som möjligt.

AKTUELL VIDEO

Myten om det galna geniet – Simon Kyaga

PSYKOSSJUKDOM. NU

Information & stöd

Stöd & Vägledning

Psykiatrikerna

För anhörig och patient

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Personer med psykossjukdom kan uträtta stora ting!

Se på Nobelpristagaren John Nash, jazz-trumpetaren Tom Harrell eller Fleetwood Mac-gitarristen Peter Green.

På väg mot en ny vardag?

Råd & stöd som kan vara till nytta